Het parcours

Praktische zaken

De kermiskoers van Sint Jansteen wordt op dinsdag 2 Juli 2024 georganiseerd door de Wielervereniging Kermiskoers Steen, welke tevens in het bezit is van de wedstrijd licentie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen van de overheden.  

De wedstrijd bestaat uit een afstand van ruim 80 km. (50 ronden) en zal ongeveer 2 uur bedragen. Deelname staat open voor elite/amateurs/belofte coureurs. De voorinschrijving dient te worden gedaan via de site van de KNWU en kan via deze weg tot 8 dagen voor de koers. Ook kan er natuurlijk voor aanvang van de wedstrijd worden ingeschreven in Café de Kroon Wilhelminastraat 2 4564 AE Sint Jansteen. 

Het uitreiken van de rugnummers en transponders vindt plaats vanaf 18.00 uur uur in Café de Kroon Wilhelminastraat 2 4564 AE Sint Jansteen. Deze worden uitsluitend verstrekt nadat de geldige licenties van de deelnemers zijn overlegd. Na inleveren van de rugnummers/transponders worden de licenties teruggegeven. Om 18.45 uur sluit de inschrijving.

De wedstrijd wordt verreden onder toezicht en volgens de regels van het KNWU.

De start vindt plaats om 19.00 uur precies. De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte rugnummers en transponders.

De finish vindt plaats omstreeks 21.00 uur in de Wilhelminastraat te Sint Jansteen. De eerste drie renners melden zich voor de huldiging direct na aankomst bij de jurywagen, waarna de prijsuitreiking direct zal beginnen voor Café Lazarus. Uitbetaling van de geldprijzen zal gelijk contant worden uitbetaald bij het inleveren van de rugnummers en transponders in café de Kroon.

De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade voor, tijdens of na de wedstrijd.

Gezond & Welzijn

Verkleed- en wasgelegenheid bevindt zich in de kleedkamers van voetbal vereniging VV Steen, gelegen aan de Badhuisweg 7 4564AH Sint Jansteen. Graag als gebruiker de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren.

Een medische dienst staat zowel tijdens als voor en na de wedstrijd ten dienste van de renners en de volgers. Het team van EHBO vereniging Sint Jansteen kunnen op verzoek elk moment medische bijstand verlenen.

Dichtstbijzijnde ziekenhuis en huisartsenpost:

ZorgSaam Ziekenhuis

Wielingenlaan 2 

4535 PA Terneuzen

Telefoon: 0115-688000 

        

Nucleuszorg Huisartsenpost

Vlietstraat 12

4535 HA Terneuzen       

Telefoon: 0115-64300